Pijn is gebrek aan ruimte.

Foto door: www.sjoerdvanbuggenum.com

Pijn zowel lichamelijk als geestelijk wordt volgens mij vrijwel altijd veroorzaakt door gebrek aan ruimte.
Ik zal dit kort toelichten.
Als je te kleine schoenen draagt dan gaat dat pijn doen want je voeten hebben gebrek aan ruimte.
Een verzwikte enkel gaat opzwellen, dat doet pijn want op die plek is er gebrek aan ruimte.
Maar buiten het fysieke kun je ook geestelijk een gebrek aan ruimte ervaren en ook dat doet pijn of gaat op den duur pijn doen.
Ruimte, vrijheid, authenticiteit, jezelf mogen en kunnen zijn van anderen, maar ook van jezelf is ruimte die iedereen nodig heeft.
Pijn is iets wat we meestal liever niet willen ervaren, we willen dat het weggaat.
Het opmerkelijke daarbij is dat als je je gaat focussen op het vermijden van pijn, je de pijn juist meer gaat ervaren.
Maar eigenlijk is het met pijn niet anders als met andere dingen daar waar je aandacht aan geeft, dat wordt groter.
Als je instaat bent de pijn te omarmen en te accepteren zul je merken dat de pijn milder, dragelijker wordt of soms helemaal verdwijnt.

Als u gebrek aan ruimte in uw leven ervaart en daarmee pijn.
Kan dit een doel zijn om aan te werken, de pijn omarmen er naar toe gaan, op onderzoek waar het vandaan komt en indien u dat wilt dingen in uw leven aanpassen zodat er meer ruimte komt voor uw eigen ik.
Als u deze weg wilt bewandelen zou ik u daar graag bij willen helpen.